EUR
  • USD
  • EUR
  • BGN

Shopping Cart

0 items
Home Books & Games English Books Harry Potter and the Order of the Phoenix

Harry Potter and the Order of the Phoenix

Price: €10.17
  • Rating: Rating: 08
  • Code:
    Harry Potter and the Order of the Phoenix
  • Weight:
    3.290 Kgs

Joanne К. Rowling

We have 23 in stock

Quantity: + -
Add to wishlist

Quick Buy

Just 2 fields to fill in
We will contact you to finalize the order
Harry Potter and the Order of the Phoenix

Harry Potter is duе tо stаrt his fifth yеаr аt Ноgwаrts Schооl оf Witchcrаft аnd Wizаrdry. Нis fеst friеnd Rоn аnd Неrmiоnе hаvе bееn vеry sеcrеtivе аll summеr аnd hе is dеsреrаtе tо gеt bаck sо schооl аnd find оut whаt hаs bееn gоing оn. Ноwеvеr, whаt Наrry discоvеrs is fаr mоrе dеvаstаting thаn hе cоuld еvеr hаvе еxреctеd...

by GDPR 20-06-2019, 20 Nov 2014

Позитивните мнения и коментари от своя страна могат да доведат до бърз ръст в продажбите. Когато преди няколко години компании като Amazon създадоха възможност за публикуване на мнения от клиенти на своите сайтове, критиците побързаха да предскажат сериозни проблеми, произхождащи от невъзможността да се контролират негативните коментари. Резултатът обаче беше неочакван и много от потребителите повишиха своето доверие в тези търговци, които им дадоха трибуна за изява.

by GDPR 20-06-2019, 28 Oct 2014

Чрез възможността за оценка на продукта на Вашите клиенти се предоставя възможността да споделят впечатленията от продукта или Вашия магазин и на следващи потенциални клиенти.Позитивните мнения и коментари на могат да доведат до бърз ръст в продажбите.

by GDPR 20-06-2019, 27 Oct 2014

Позитивните ревюта от настоящи клиенти дават усещане за сигурност на потенциалните такива.

by GDPR 20-06-2019, 25 Oct 2014

Често преди да закупим нещо онлайн, се обръщаме към мнения на други потребители относно продукта. Но защо клиентът да прекара часове в четене на форуми, когато може да си набави тази информация от Ваши клиенти, вече направили избора си.

by GDPR 20-06-2019, 25 Oct 2014

Тук клиентът има възможност да сподели своето мнение за продукта или за Вашето обслужване. Освен с коментар, той може да изрази мнението си и с 5-степенна система за оценка - от Слаб до Отличен.

by GDPR 20-06-2019, 22 Oct 2014

На това място вашите клиенти ще могат да задават въпроси относно продукта, да изразяват своето мнение за качествата на продукта, и споделят задоволството си от Вашето обслужване.