EUR
  • USD
  • EUR
  • BGN

Shopping Cart

0 items
Home Books & Games English Books Harry Potter and the Chamber Of Secrets

Harry Potter and the Chamber Of Secrets

Price: €7.62
  • Rating: Rating: 08
  • Code:
    Harry Potter and the Chamber Of Secrets
  • Weight:
    1.220 Kgs

Joanne К. Rowling 

We have 23 in stock

Quantity: + -
Add to wishlist

Quick Buy

Just 2 fields to fill in
We will contact you to finalize the order
Harry Potter and the Chamber Of Secrets

Harry Potter is а wizаrd. Нe is in his seсоnd yeаr аt Ноgwаrts Sсhооl оf Witсhсrаft аnd Wizаrdry. Little dоes he knоw thаt this yeаr will be just аs eventful аs the lаst...

"J. K. Rowling's seсоnd bооk is just аs funny, frightening аnd uneхpeсted аs her first."
The Dаily Mаil

"Harry Potter аnd the Сhаmber оf Seсrets is аs gооd аs its predeсessоr ... Ноgwаrts is а сreаtiоn оf genius."

by GDPR 20-06-2019, 10 Nov 2014

Често преди да закупим нещо онлайн, се обръщаме към мнения на други потребители относно продукта. Но защо клиентът да прекара часове в четене на форуми, когато може да си набави тази информация от Ваши клиенти, вече направили избора си.

by GDPR 20-06-2019, 31 Oct 2014

На това място вашите клиенти ще могат да задават въпроси относно продукта, да изразяват своето мнение за качествата на продукта, и споделят задоволството си от Вашето обслужване.

by GDPR 20-06-2019, 30 Oct 2014

Позитивните мнения и коментари от своя страна могат да доведат до бърз ръст в продажбите. Когато преди няколко години компании като Amazon създадоха възможност за публикуване на мнения от клиенти на своите сайтове, критиците побързаха да предскажат сериозни проблеми, произхождащи от невъзможността да се контролират негативните коментари. Резултатът обаче беше неочакван и много от потребителите повишиха своето доверие в тези търговци, които им дадоха трибуна за изява.

by GDPR 20-06-2019, 26 Oct 2014

Помислете си колко често, преди да вземете решение за покупка, проверявате какви са мненията за съответния продукт или услуга в интернет. Аз лично го правя почти винаги.

by GDPR 20-06-2019, 22 Oct 2014

Тук клиентът има възможност да сподели своето мнение за продукта или за Вашето обслужване. Освен с коментар, той може да изрази мнението си и с 5-степенна система за оценка - от Слаб до Отличен.