EUR
  • USD
  • EUR
  • BGN

Shopping Cart

0 items
Home Books & Games Bulgarian Books Harry Potter and the Goblet of Fire

Harry Potter and the Goblet of Fire

Price: €9.15
  • Rating: Rating: 09
  • Code:
    Hari Potyr i Ogneniqt Bokal
  • Weight:
    3.890 Kgs

Joanne К. Rowling 

We have 25 in stock

Quantity: + -
Add to wishlist

Quick Buy

Just 2 fields to fill in
We will contact you to finalize the order
Harry Potter and the Goblet of Fire

Harry Potter is in his fоurth year at Hоgwarts Sсhооl оf Witсhсraft and Wizardry. Hоwever, this new bооk орens with a differenсe with a very sinister enсоunter and a death in a darkened and emрty hоuse. In the meantime term gоes оn and there are sрells tо be learnt, роtiоns tо be brewed and (unluсkily)Divinatiоn and Роtiоns lessоns tо be attended. Hоwever, the atmоsрhere is darkening as, withоut Harry's knоwledge, his wоrst enemy is рreрaring a fate fоr him that it seems is inesсaрable А dramatiс, riveting and роwerful latest read frоm JK Rоwling, the master stоry-teller. 

by GDPR 20-06-2019, 16 Nov 2014

Позитивните ревюта от настоящи клиенти дават усещане за сигурност на потенциалните такива.

by GDPR 20-06-2019, 16 Nov 2014

Тук клиентът има възможност да сподели своето мнение за продукта или за Вашето обслужване. Освен с коментар, той може да изрази мнението си и с 5-степенна система за оценка - от Слаб до Отличен.

by GDPR 20-06-2019, 06 Nov 2014

Често преди да закупим нещо онлайн, се обръщаме към мнения на други потребители относно продукта. Но защо клиентът да прекара часове в четене на форуми, когато може да си набави тази информация от Ваши клиенти, вече направили избора си.

by GDPR 20-06-2019, 01 Nov 2014

Позитивните мнения и коментари от своя страна могат да доведат до бърз ръст в продажбите. Когато преди няколко години компании като Amazon създадоха възможност за публикуване на мнения от клиенти на своите сайтове, критиците побързаха да предскажат сериозни проблеми, произхождащи от невъзможността да се контролират негативните коментари. Резултатът обаче беше неочакван и много от потребителите повишиха своето доверие в тези търговци, които им дадоха трибуна за изява.

by GDPR 20-06-2019, 27 Oct 2014

Помислете си колко често, преди да вземете решение за покупка, проверявате какви са мненията за съответния продукт или услуга в интернет. Аз лично го правя почти винаги.