EUR
  • USD
  • EUR
  • BGN

Shopping Cart

0 items
Home Books & Games Bulgarian Books Harry Potter and the Philosopher's Stone

Harry Potter and the Philosopher's Stone

Price: €9.15
  • Rating: Rating: 08
  • Code:
    Hari Potur i Filosofskiya kamuk
  • Weight:
    1.590 Kgs

Joanne К. Rowling

We have 27 in stock

Quantity: + -
Add to wishlist

Quick Buy

Just 2 fields to fill in
We will contact you to finalize the order
Harry Potter and the Philosopher's Stone

Harry Potter thinks he is аn ordinаry boy - until he is resсued by а beetle-eyed giаnt of а mаn, enrolls аt Нogwаrts Sсhool of Witсhсrаft аnd Wizаrdry, leаrns to рlаy Quidditсh аnd does bаttle in а deаdly duel. Тhe reаson: Harry Potter is а wizаrd!

by GDPR 20-06-2019, 16 Nov 2014

Позитивните ревюта от настоящи клиенти дават усещане за сигурност на потенциалните такива.

by GDPR 20-06-2019, 08 Nov 2014

Позитивните мнения и коментари от своя страна могат да доведат до бърз ръст в продажбите. Когато преди няколко години компании като Amazon създадоха възможност за публикуване на мнения от клиенти на своите сайтове, критиците побързаха да предскажат сериозни проблеми, произхождащи от невъзможността да се контролират негативните коментари. Резултатът обаче беше неочакван и много от потребителите повишиха своето доверие в тези търговци, които им дадоха трибуна за изява.

by GDPR 20-06-2019, 06 Nov 2014

Помислете си колко често, преди да вземете решение за покупка, проверявате какви са мненията за съответния продукт или услуга в интернет. Аз лично го правя почти винаги.

by GDPR 20-06-2019, 06 Nov 2014

Често преди да закупим нещо онлайн, се обръщаме към мнения на други потребители относно продукта. Но защо клиентът да прекара часове в четене на форуми, когато може да си набави тази информация от Ваши клиенти, вече направили избора си.

by GDPR 20-06-2019, 26 Oct 2014

Чрез възможността за оценка на продукта на Вашите клиенти се предоставя възможността да споделят впечатленията от продукта или Вашия магазин и на следващи потенциални клиенти.Позитивните мнения и коментари на могат да доведат до бърз ръст в продажбите.